W Niedzielę Chrztu Pańskiego (10 stycznia) gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej młodych z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu w Krakowie. Wolontariusze dali świadectwo swej pracy na misjach, a kleryk Endi opowiadał o sytuacji chrześcijan w Nigerii.

Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi polecajmy dzieło misji na całym świecie. Prośmy Zbawiciela, aby sakrament chrztu był udzielany w każdym zakątku naszego globu.

(fot. R. Halik)