Czas Wielkiego Postu, to oczywiście okazja do zatrzymania się w biegu codziennych zajęć i pochylenia się nad Słowem Bożym. Dlatego też w naszej wspólnocie parafialnej przeżyliśmy tegoroczne rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je dla nas o. Łukasz Brachaczek OFM Conv. Rekolekcjonista w swych rozważaniach nawiązał między innymi do nauczania św. Maksymiliana Kolbe, którego 80. rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku oraz do postaci św. Józefa Oblubieńca NMP.

O. Łukasz z pełnym zaangażowaniem poprowadził również katechezy dla uczniów naszej szkoły, które w dobie pandemii zostały przeprowadzone zdalnie.