W pierwszy piątek Wielkiego Postu przed rozpoczęciem nabożeństwa Drogi Krzyżowej został poświęcony nowy krzyż. Znak ten będzie towarzyszył nam w rozważaniach drogi Jezusa na Golgotę oraz w Wielki Piątek podczas adoracji krzyża.

Dla naszej parafii zakupiono również woskowy Paschał, który zostanie uroczyście poświęcony podczas liturgii Wielkiej Soboty. Paschał, to świeca, która jest symbolem Jezusa Chrystusa Światłości świata. Paschał towarzyszy nam od momentu sakramentu chrztu aż do dnia odejścia z tego świata, gdy ustawiany jest obok trumny zmarłych w czasie Mszy świętej pogrzebowej. Paschał nade wszystko jest obecny podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego jako znak Zbawiciela, który oświeca naszą drogę.