10. Sierpień, 2019Aktualności Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE – 11.08. – 18.08.2019 r. została wyłączona

                       INTENCJE MSZALNE

               (11.4.08.2019 – 18.08.2019)

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Władysława Najdera w 31 r. śm.

                                                 z żoną Walerią                                                       

              o 10 – W int. Bożeny i Stefana w 40 r. ślubu

        o 11.30 – Za śp. Helenę Lenik w 11 r. śm.

               16 – Za śp. Helenę Gil w 7 r. śm.

 

Jutro o 18.30 – Za śp. Józefa Syrka

                                     (od Marii i Jana Bożek z dziećmi)

                                              

Wtorek o 7 – Za śp. Stanisławę Piekarską (od ucz. pogrzebu)

                                      

Środa o 18.30 – Za śp. Teresę Krzysztof

                                     (od rodz. Bogdanowskich z Koniny)

Czwartek o 7.30 – Za śp. Albina Jasieniaka w 44 r. śm., Katarzynę

                                          i Józefa Sikora

                 o 10 – W int. Magdaleny i jej rodziny

           o 11.30 – O powrót o zdr. dla p. dyr. i prac. Przedszk. Nr 145

               o 16 – Za śp. Stefanię i Stanisława Kicek z s. Marianem

 

Piątek o 18.30 – Za śp. Jerzego Słomkę (od Ewy i Andrzeja Ożóg)

 

Sobota o 18.30 – Za śp. Barbarę Piskorz (od sąsiadki Piekarskiej)

             

Niedziela o 7.30 – Za śp. Andrzeja Topora(od córki z rodz.)

                  o 10 – Za śp. Józefa Grosa

                                          (od kuzynki Oli z rodz. z Krzeszowic)

            o 11.30 – Za śp. Władysława Nowaka w 29 r. śm.

                o 16 – Za śp. Monikę Jagielską (od sąsiadki Cieciura)