14. Wrzesień, 2019Aktualności Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 15.09. – 22.09.2019 została wyłączona

                       INTENCJE MSZALNE

                   (15.09.2019 –22.09.2019)

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Danutę i Jana Gruszkowskich i zm. z rodz.

               o 10 – Za śp. Bronisławę Kurowską w 64 r. śm. z mężem

                                          Władysławem i zm. z rodz.

        o 11.30 – W int. Emilii Antoniego Tekieli w 36 r. ślubu

               16 – W int. Krystyny i Ryszarda w 40 r. ślubu

 

Jutro o 18.30 – Za śp. Wiktorię Zielińską

                                              

Wtorek o 7 – Za śp. Stanisławę Piekarską (od ucz. pogrzebu)

                                     

Środa o 18.30 – Za śp. Józefę Topór w 30 r. śm. z m. Bolesławem

                                

Czwartek o 7 – Za śp. Kazimierę Wójtowicz (od ucz. pogrzebu)

 

Piątek o 18.30 – Za śp. Teresę Krzysztof (od Sylwii, Agi i Ani)

 

Sobota o 18.30 – Za śp. Józefa Grosa (od rodz. Szulc)

             

Niedziela o 7.30 – Za śp. Monikę Jagielską (od wujka Jurka)

                  o 10 – Za śp. Włodzimierza Najdera i zm. z rodziny

            o 11.30 – Za śp. Mieczysława Zagórskiego w 12 r. śm.

                o 16 – Za śp.  Romualda Zimonia w r. śm.