18. Maj, 2019Aktualności Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 19.05. – 26.05.2019 R. została wyłączona

                       INTENCJE MSZALNE

                   (19.05. 2019 – 26.05.2019)

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Stefanię w 3 r. śm. i Tadeusza Żuradzkich                  

                                           w 26 r. śm.  oraz zm. z rodziny

     o 10 – Za śp. Zofię Piskorz w 13 r. śm. z m. Janem i s. Ryszardem

        o 11.30 – 1) W int. dzieci rocznicowych i ich rodziców

                       2) W int. Weroniki z racji I Komunii i Dominika

                                              z racji rocznicy  I Komunii św.

             16 – Za śp. Piotra Bożejko (od Moniki i Grzegorza)

 

Jutro o 18.30 – Za śp. Piotra Lenika w 34 r. śm.

                                              

Wtorek o 18 – W int. dzieci bierzmowanych  i rodziców

                                     

Środa o 18.30 – Za śp. Bolesława Topora w 20 r. śm. z ż. Józefą

                                    

Czwartek o 18.30 – Za śp. Teresę Krzysztof

                                            (od Rozalii Adamczyk z dziećmi)

 

Piątek o 18.30 – W int.  podejmujących duchową adopcję)

 

Sobota o 18.30 – Za śp. Aleksandrę i Ignacego Soczewka

                                        i zm. z rodz.

 

Niedziela o 7.30 – W int. Emilii w 5 r. urodzin

     o 10 – Za śp. Anielę Zielnik z m., Bolesława Galata z ż. Honoratą

       o 11.30 – Za śp. Marię Wrona (od rodzin Cholewa i Karelus)

           o 16 – Za śp. Wiesława Zagórskiego(od brata Grzegorza z ż.)