19. Styczeń, 2019Aktualności Możliwość komentowania Intencje Mszalne 20.01. – 27.01.2019 r. została wyłączona

                      INTENCJE MSZALNE

                         (20.01.2019 – 27.01.2019)

 

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Mieczysława Pałkę w 11 r. śm.

                                               z żoną Antoniną

              o 10 – W int. Katarzyny i Krzysztofa  w 15 r. ślubu

        o 11.30 – Za śp. Mieczysława Sandel w 19 r. śm. i zm. rodziców

            o 16 – Za śp. Czesławę i Leona Pachlowskich i zm. z rodziny

 

Jutro o 17 – Za śp. Monikę Jagielską (od męża z dziećmi)

                                                                              

We wtorek o 7 – Za śp. Franciszka Bieleckiego (od ucz. pogrzebu)

 

W środę o 7 – Za śp. Barbarę Piskorz (od ucz. pogrzebu)

 

W czwartek o 7 – Za śp. Janinę Ulman (od ucz. pogrzebu)

                                       

W piątek o 7 – Za śp. Mieczysława Piekarskiego w 16 r. śm.

 

W sobotę o 7 – Za śp. Juliana Maślankę i zm. z rodziny

 

W niedzielę o 7.30 – Za śp. Stanisławę i Zdzisława Kękuś z synem   

                                                             Romanem, 

                      o 10 – Za śp. Jana Szymskiego w 6 r. śm.

                                                     (od najbliższych)

                o 11.30 – W int. Karolinki w 6 r. urodzin

            o 16 – Za śp. Mariana Oskwarka w 8 r. śm. i zm. z rodz.