21. Czerwiec, 2019Aktualności Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 23.06. – 30.06.2019 R. została wyłączona

                       INTENCJE MSZALNE

                   (23.06. 2019 – 30.06.2019)

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Stefanię, Ryszarda i Roberta Warejko

              o 10 – Za śp. Kazimierę, i Władysława Piekarskich

                                      i zm. z rodz.

      o 11.30 – Za śp. Jadwigę Mikuła w 2 r. śm.

             16 – W int. Ksawerego w 6 r. urodzin

 

Jutro o 18.30 – Za śp. Stanisława Bętkowskiego w r. śm.

                                              

Wtorek o 18.30 – W int. podejmujących duchową adopcję

                                     

Środa o 18.30 – Za śp. Janinę Ulman w 1 r. śm.

                                  

Czwartek o 18.30  – Za śp. Jakuba i Kunegundę Jewulskich

 

Piątek o 18.30 – Za śp. Piotra i Helenę Lenik

 

Sobota o 18.30 – Za śp. Zofię i Jana Piskorz i zm. z rodz.

              

Niedziela o 7.30 – Za śp. Karolinę Abramską w 11 r. śm.

                  o 10 – Za śp. Mariana Banasik z matką Stanisławą

            o 11.30 – Za śp. Piotra Piekarskiego i zm. z rodz.

                o 16 – Za śp. Zygmunta Włodarczyka