26. Styczeń, 2019Aktualności Możliwość komentowania Intencje Mszalne 27.01. – 3.02.2019 r. została wyłączona

                      INTENCJE MSZALNE

                         (27.01.2019 – 3.02.2019)

 

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Stanisławę i Zdzisława Kękuś z synem  

                                                             Romanem, 

              o 10 – Za śp. Jana Szymskiego w 6 r. śm. (od najbliższych)

        o 11.30 – W int. Karolinki w 6 r. urodzin

    o 16 – Za śp. Mariana Oskwarka w 8 r. śm. i zm. z rodz.

 

Jutro o 17 – Za śp. Edwarda Pryma (od rodz. Kotarba)

                                                                              

We wtorek o 7 – Za śp. Janinę Ulman (od ucz. pogrzebu)

 

W środę o 7 – Za śp. Stanisławę Piekarską (od ucz. pogrzebu)

 

W czwartek o 7 – Za śp. Marię Zagórską (od ucz. pogrzebu)

                                        

W piątek o 7 – Za śp. Wiesławę Dobosz (od ucz. pogrzebu)

 

W sobotę o 8 – Za śp. Marcina Gąsiora

                                         (od koleż. i kol. z klasy Szk. Podst.)

             o 16 – Za śp. Jadwigę Mikuła

                                         (od kuzynek Haliny i Agaty z Morawicy)

           o 17 – W int. Franka i Zosi w dniu urodzin

 

W niedzielę o 7.30 – Za śp. Tadeusza Skibę(od rodz. Raś z Mszany D.)

                      o 10 – W int. Sebastiana w 1 r. urodzin

                o 11.30 – Za śp. Łukasza Kameckiego w 6 r. śm.

            o 16 – Za śp. Zofię i Jana Piskorz i zm. z rodz.