6. Październik, 2018Aktualności Możliwość komentowania Intencje Mszalne 7.10. – 14.10.2018 r. została wyłączona

                      INTENCJE MSZALNE

                      (7.10.2018 –14.10.2018)

 

Dzisiaj o 7.30 – Za śp. Andrzeja Topora (od rodz. Suruło)

              o 10 – 1) Za  śp. Józefę i Piotra Nowak i zm. z rodz.

                        2) Za śp. Jadwigę Mikuła

                                       (od Grażyny Jędrzejczyk i Stanisława Mikuła)

       o 11.30 – Za śp. Kazimierę Dyka od sąsiadów z Ważewskiego)                                  

           o 16 – Za śp. Marię Piotrowską

 

 Jutro o 17 – Za śp. Mieczysława Ulmana w 6 r. śm.

                                                                  

We wtorek o 17 – Za śp. Jerzego Mianowskiego (od żony Barbary)

                                                      

W środę o 17 – Za śp. Teresę Krzysztof(od c. Barbary z m. i synami)

 

W czwartek o 17 – Za śp. Zofię Hodur w 7 r. śm.

                                       

W piątek o 17 – W int. Mariki w 1 r. urodzin

 

W sobotę o 17 – Za śp. Edmunda Synowca (od sąsiadów Piskorz)

 

W niedzielę o 7.30 – Za śp. Marię i Jana Potoczek

                      o 10 – 1) W int. Olgi i Artura w 10 r. ślubu(od rodziców)

                                2) Za śp. Marcina Gąsiora(od c. Zosi i Grzegorza)

             o 11.30 – Zbigniewa Barana w 10 r. śm. (od żony)

                 o 16 – Za śp. Irenę Woźniak z zięciem Józefem