8. Czerwiec, 2019Aktualności Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 9.06. – 16.06.2019 została wyłączona

                       INTENCJE MSZALNE

                   (9.06. 2019 – 16.06.2019)

Dzisiaj o 7.30 – W int. rodz. Niedośpiał o zdrowie i bł. Boże

              o 10 – W int. Renaty i Roberta w 15 r. ślubu (od rodziców)

      o 11.30 – Za śp. Zofię Jankowską (od rodz. Walas)

            16 – Za śp. Annę Kantorek w 25 r śm. z m. Janem i s. Jerzym

 

Jutro o 18.30 – Za śp. Józefa Syrka (od Lucyny Gajniak)

                                              

Wtorek o 7 – Za śp. Stanisławę Piekarską (od ucz. pogrzebu)

                                     

Środa o 18.30 – Za Teresę Krzysztof

                               (od Wiesława Krzysztof  z rodz. z Lubomierza) 

                                  

Czwartek o 7 – Za śp. Marię Zagórską (od ucz. pogrzebu)

 

Piątek o 18.30 –śp. Jerzego Słomkę (od sąsiadów Gąsiorek)

 

Sobota o 18.30 – Za śp. Wiesława Zagórskiego

                                (od sąsiadów Zofii i Jarosława Modrzejewskich)

              

Niedziela o 7.30 – Za śp. Julię Wątor w 17 r. śm. z mężem Janem

                                                            i zm. z rodz.

                  o 10 – Za śp. Karolinę i Tomasza Walczyk

    o 11.30 – Za śp. Jadwigę i Stanisława Krawczyk (od córki z rodz.)

        o 16 – Za śp. Władysława Kurowskiego w 42 r. śm. z żoną    

                                           Bronisławą i zm. z rodz.)