XI Niedziela Zwykła (20 czerwca) 

7.30 – ++ Julia Wątor, m. Jan i zmarli z rodziny

10.00 – + Marcin Gąsior (5 rocz. śmierci)

11.30 – Za parafian

16.00 – + Eugeniusz Grudziński

Poniedziałek – wsp. św. Alojzego Gonzagi (21 czerwca)

18.00 – + Mieczysław Raś

Wtorek – (22 czerwca)

18.00 – + Anna Kociołek

Środa – (23 czerwca)

18.00 – W intencji poszanowania życia oraz za podejmujących duchową adopcję

Czwartek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)

18.00 – + Aleksander Zieliński (rocz. śmierci)

Piątek  – (25 czerwca)

18.00 – + Maria Filipowicz

Sobota – (26 czerwca)

18.00 – + Maria Kitner

XII Niedziela Zwykła (27 czerwca) 

7.30 – + Anna Klaja

10.00 – + Tomasz Pradel

11.30 – Za parafian

16.00 – ++ Władysław Jedynak, ż. Marianna