Róża różańcowa

Mianem Żywego Różańca określa się międzynarodowy ruch religijny o charakterze modlitewnym, którego celem jest wspomaganie misji. Uczestnictwo w nim opiera się o przynależność do grupy określanej mianem róży różańcowej.

Każdy członek róży Żywego Różańca przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańca. Jakie są zasady róż różańcowych? W jakich intencjach modlą się osoby do nich przynależące? Z jakich modlitewników korzystają? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z różami Żywego Różańca przynosi poniższy wpis.

Bardzo ważnym elementem każdej róży różańcowej stanowią intencje, które zmieniane są co miesiąc. Intencje modlitewne w różach żywego różańca mogą być bardzo różne. Ich członkowie modlić mogą się między innymi w intencji pogłębienia wiary w rodzinach, biskupów danej diecezji i kapłanów pracujących w danej parafii, grzeszników czy łaski zdrowia dla chorych parafian.

Spotkania członków naszej parafialnej róży różańcowej odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.30. Ponadto wspólnota różańcowa podejmuje modlitwę różańcową w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.30.

Intencje na 2021 rok:

Czerwiec – módlmy się o wierność tradycjom chrześcijańskim w naszych rodzinach