Strona główna

Róże Różańcowe

Różaniec to starodawna, piękna modlitwa do Matki Bożej, a właściwie to nasza z Nią rozmowa o Jej Synu, Panu Jezusie.Ona, objawiając się ludziom w wielu miejscach na ziemi, zachęca nas do modlitwy różańcowej.Jest Matką i Królową wielu Narodów.Dla naszego narodu taką Matką jest Pani Jasnogórska, Cudowna Matka Boża Częstochowska. Za Jej pośrednictwem, modląc się na różańcu, rozważamy całe Życie Jej Syna. Modlitwą tą wypraszamy wszelkie łaski: uzdrowienia, pogłębiania wiary, uwielbienia Pana Boga.
W naszej parafii modlimy się na różańcu w 7 grupach żeńskich po 20 osób, w 1 męskiej i 1 szkolnej. W 1994r, gdy proboszczem naszej parafii był śp. ks. Jan Skotnicki, powstały 2 Róże Kobiet. Następne powstawały w kolejnych latach. Róża Mężczyzn została powołana w 1996r. Ostatnia Róża Kobiet powstała na pamiątkę Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej naszej parafii w 1999r.

W każdą, pierwszą niedzielę miesiąca po pierwszej mszy św o godzinie 7.30 spotykamy się z księdzem proboszczem i wymieniamy tajemnice. Odmawiamy jeden dziesiątek różańca, słuchamy konferencji i modlimy się w ustalonych intencjach przez cały miesiąc.

Zachęcamy do tej pięknej modlitwy.

 

Intencje różańcowe 2013

INTENCJE MISYJNE:

STYCZEŃ
Aby wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha Świętego mocą wierności i wytrwałości.

LUTY
Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła zacząć budować pokojową przyszłość.

MARZEC
Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.

KWIECIEŃ
Aby Kościoły partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.

MAJ
Aby seminaria, zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pasterzy według Serca Chrystusa, całkowicie oddanych głoszeniu Ewangelii.

CZERWIEC
Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

LIPIEC
Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

SIERPIEŃ
Aby Kościoły partykularne kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

WRZESIEŃ
Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

PAŹDZIERNIK
Aby obchody Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.

LISTOPAD
Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej.

GRUDZIEŃ
Aby chrześcijanie, oświeceni światłem wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście Zbawiciela.

 

INTENCJE OGÓLNE:

STYCZEŃ
Aby w tym «Roku Wiary» chrześcijanie mogli głębiej poznać tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w Niego.

LUTY
Aby rodziny migrantów, zwłaszcza matki, były wspierane i otaczane opieką w trudnościach.

MARZEC
Aby wzrastało poszanowanie przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym ludzkiej odpowiedzialności.

KWIECIEŃ
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych źródłem życia.

MAJ
Aby odpowiedzialni za wymiar sprawiedliwości kierowali się zawsze uczciwością i prawym sumieniem.

CZERWIEC
Aby przeważała  wśród ludów kultura dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.

LIPIEC
Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.

SIERPIEŃ
Aby rodzice i wychowawcy pomagali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.

WRZESIEŃ
Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.

PAŹDZIERNIK
Aby ci, dla których życie stało się tak wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć bliskość Bożej miłości.

LISTOPAD
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

GRUDZIEŃ
Aby dzieci, które zostały porzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.