Szkolne koła Caritas

Szkolne Koło Caritas nr 44 powstało w kwietniu 2007 roku przy Szkole Podstawowej nr 134 w  Krakowie -Opatkowicach. Akt powołania Koła podpisany przez  ks. Kard. Stanisława  Dziwisza otrzymaliśmy w maju 2007 roku.

Uczestnictwo uczniów w Kole uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi i pozwala  na wdrażanie się do wolontariatu , a więc do niesienia bezinteresownej pomocy . Staramy się pomagać  kolegom i koleżankom ze szkoły oraz innym ludziom nie tylko przez modlitwę, życzliwość, pomoc w nauce ale także materialnie – oczywiście na miarę możliwości uczniów.
Fundusze zdobywamy między innymi przez: organizowanie loterii fantowych, kiermasze ciast (pieczonych przy pomocy mam), bądź zbiórek pieniężnych do puszek.

Działalność naszego Koła jest  krótka , ale wciąż się rozwijamy i doskonalimy a dzieci mogą   pochwalić się swoją pracą. Co roku przygotowujemy  paczki mikołajowe dla uczniów naszej szkoły. Włączamy się też w akcje ogłaszane przez Caritas  Archidiecezji Krakowskiej  jak: „Jałmużna Wielkopostna”, pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Haiti , pomoc powodzianom w kraju . Nasza pomoc chociaż skromna dotarła także do Afryki na remont szkoły w Rwandzie w miejscowości Nyakinama, a także do Jerozolimy jako wsparcie na budowę  „Sierocińca na Górze Oliwnej”.

W maju 2010 roku  w Zakrzowie koło Kalwarii Zebrzydowskiej dzieci brały udział w pierwszym wyjazdowym spotkaniu integracyjnym  Szkolnych Kół Caritas. Wyjazd ten bardzo spodobał się jej uczestnikom , często go wspominają i już planują następny.
Nasze Koło liczy  aktualnie 21 uczniów .  Ma corocznie wybierany  Zarząd , legitymacje a także jednakowe czerwone koszulki i swój proporzec.

Członkowie Koła przejawiają dużą aktywność , mają ciekawe pomysły  , cieszą sie tym że pomagają innym.
Mottem naszej działalności są słowa Pana Jezusa: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20, 35).

Opiekun  Koła

Lidia Stasiak

Pielgrzymka do Medjugorie 2020.
banner
Galerie