10. Sierpień, 2019Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 11.08. – 21.08.2019 r. została wyłączona

      Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

  11.08.2019 – 21.08.2019

      

8/2019

 

     Bartosz LEŚNIAKIEWICZ,  kawaler, parafia tutejsza

 

      i  Monika WIEWIÓRA,  panna, parafia tutejsza

 

 

 

9/2019

 

Paweł Adam ŚWIEBODA, kawaler, parafia tutejsza

 

i Magdalena Maria SKIBA, panna, parafia tutejsza

 

 

 

10/2019    

 

     Zygmunt Robert JANIK, kawaler, parafia tutejsza

 

Alicja Krystyna KOCHAN, panna, parafia tutejsza