16. Czerwiec, 2018Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 17.06. – 27.06.2018 została wyłączona

     Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

17.06.2018 – 27.06.2018

 

 

21/2018

 

Jan Piotr DULĘBA, kawaler, s. Macieja i Grażyny Ślusarczyk,

  1. 13.05.1987 r. w Krakowie

i zam. Kraków, ul. M. Dębskiego 50/1

i Edyta Anna BORKOWSKA, panna, c. Leszka i Izabeli Przybył,

  1.                   1.02.1990 r. w Kielcach

i zam. w Kielcach