1. Wrzesień, 2018Aktualności Możliwość komentowania Zapowiedzi Przedślubne 2.09. – 12.00.2018 została wyłączona

Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

  02.09.2018 – 12.09.2018

 

31/2018

 

      Dawid Maciej SKÓRKA, kawaler, parafia Kraków – NMP z Lourdes

 

      i  Klaudia Diana WRÓBEL,  panna, parafia tutejsza