20. Lipiec, 2019Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 21.07. 31.07.2019 została wyłączona

      Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

  21.07.2019 – 31.07.2019

      

5/2019

 

      Grzegorz Jan PIENIĄŻEK, kawaler, parafia tutejsza

 

      i  Weronika PISAREK,  panna, parafia tutejsza