12. Październik, 2019Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 23.10. – 23.10.2019 została wyłączona

      Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

 

  13.10.2019 – 23.10.2019

      

19/2019

 

     Wojciech Tomasz MAŁAGOCKI,  kawaler, parafia tutejsza

 

     i  Martyna DZIUDZIEL,  panna, parafia tutejsza