30. Marzec, 2019Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 31.03. – 15.04.2019 R. została wyłączona

      Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

  31.03. 2019 – 15.04.2019

      

1/2019

 

      Wojciech ŚLĘZAK, kawaler, parafia tutejsza

 

      i  Natalia ZAJĄC,  panna, parafia w Dębicy