7. Czerwiec, 2020Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 31.05. – 10.06.2020 została wyłączona

Z A P O W I E D Z I P R Z E D Ś L U B N E

31.05.2020 – 10.06.2020

13/2020

Grzegorz SZATAN, kawaler, parafia tutejsza

i Sandra CHMIELEWSKA, panna, parafia tutejsza