5. Październik, 2019Aktualności Możliwość komentowania ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 6.10. – 16.10.2019 została wyłączona

      Z A P O W I E D Z I    P R Z E D Ś L U B N E

 

 

  6.10.2019 – 16.10.2019

      

18/2019

 

     Tomasz GREGORCZYK,  kawaler, parafia Tenczynek

 

     i  Ewelina Patrycja KOTULA,  panna, parafia tutejsza