Strona główna

Modlitwy do św. Maksymiliana

Litania do świętego Maksymiliana
(do prywatnego odmawiania)

I

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Maksymilianie, módl się za nami.
Wielki miłośniku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Pośredniczki Łask,
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze życia zakonnego,
Pragnący śmierci męczeńskiej,
Gorliwy apostole Japonii,
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Ukazujący ludziom ideał życia,
Miłośniku modlitwy,
Wzorze niezachwianej ufności,
Pociągający ludzi dobrocią i radością,
Pragnący nawrócenia grzeszników,
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Pragnący nawrócenia pogan,
Kochający bliźnich dla Boga,
Miłośniku umartwienia i pokuty,
Przykładzie posłuszeństwa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Wzorze anielskiej czystości,
Obrońco dobrych obyczajów,
Głosicielu odrodzenia Narodu Polskiego,
Obrońco wiary świętej,
Apostole prasy katolickiej,
Apostole dobrego przykładu,
Wzorze znoszenia cierpień,
Przykładzie przebaczenia wrogom,
Umacniający współwięźniów na duchu,
Ofiarujący swe życie za rodzinę,
Spieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Męczenniku Oświęcimia,
Chlubo polskiej ziemi,
Wsławiony po całym świecie,
Wielki nasz orędowniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce świętego Maksymiliana rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego Królestwa, rozpal i nasze serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego.
W. Amen.

 

II

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami!
Niepokalana Pośredniczko łask,
Święty Maksymilianie,
Rozmiłowany w Bogu,
Kochający modlitwę,
Wytrwale strzegący cnoty czystości,
Heroicznie posłuszny przełożonym,
Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,
Żyjący w umartwieniu i pokucie,
Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,
Oddany na własność Niepokalanej,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Twórco Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,
Głoszący Ewangelię przy pomocy radia i prasy,
Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,
Misjonarzu Japonii,
Pragnący męczeńskiej śmierci,
Niezachwiany w ufności,
Miłujący nieprzyjaciół,
Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,
Duszpasterzu współwięźniów,
Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,
Starty na proch dla Niepokalanej,
Uwieńczony dwiema koronami,
Męczenniku Oświęcimia,
Sławiony na całym świecie,
Chlubo polskiej ziemi,
Patronie trzeźwości,
Patronie rodziny,
Patronie naszych trudnych czasów,
Patronie naszej parafii,
Wielki orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

K: Nikt nie ma większej miłości.
W: Od tego, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich.
Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś św. Maksymiliana taką miłością do Niepokalanej, że stał się Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa. Rozgrzej i nasze serca ofiarną miłością do Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w braciach naszych i w ten sposób wypełnili największe przykazanie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa dziekczynna i błagalna

P. Święty Maksymilianie! Radujemy się wielką chwałą Twoją i dziękujemy Bogu za to, że tak Cię wywyższył i wsławił w obliczu świata. Umiłowany nasz bracie! Cały naród składa Ci hołd. Serca nasze są pełne wdzięczności dla Ciebie, za Twoje oddanie się Bogu, Matce Chrystusowej i człowiekowi. Rozumiesz nasze potrzeby, pragnienia, troski i udręki. Dlatego z ufnością Ci je polecamy.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Polecamy Ci sprawy Kościoła powszechnego, który tak gorąco umiłowałeś. Widząc sprzysiężenie mocy ciemności przeciwko Namiestnikowi Chrystusowemu i Kościołowi, postanowiłeś go bronić. W tym celu założyłeś Rycerstwo Niepokalanej przy boku Tej, która ma moc ścierać głowę węża. Odtąd życie swoje poświęciłeś służbie Maryi i Kościołowi. Prosimy Cie, wspieraj Kościół powszechny, broń go nadal nieustępliwie i wypraszaj zwyciestwo.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Polecamy Ci drogiego nam Ojca Świętego N. N., który jest wielkim Twoim czcicielem i naśladowcą w zawierzaniu Maryi. Okryj go płaszczem Niepokalanej. Upraszaj mu szczególne łaski, a zwłaszcza moc wśród trudności i radosną ufność w zwycięstwo Maryi, Matki Kościoła.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Otaczaj szczególną opieką Kościół w Ojczyźnie naszej. Wspieraj biskupów, którzy ufając Matce Najświętszej odważnie prowadzą naród „przez Maryję do Jezusa”. Pomagaj im – wszak realizuja Twoje pragnienia, idee i dzieło. Wszystko oddają Maryi w Jej macierzyńską niewolę miłości, a Matkę Kościoła ukazują jako „wielki znak” nadziei i zwyciestwa.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Prosimy Cię za kapłanów. Wypraszaj im siły i łaskę, aby wiernie wypełniali swoje kapłańskie powołanie w służbie Ludowi Bożemu. Oby wszystkim objawiła się tajemnica Twojej ofiarnej służby braciom, kosztem samego siebie, aż do krwi. Osiągnąłeś ją w szkole Służebnicy Pańskiej, Matki Wiecznego Kapłana. Przez Ciebie ukazała się moc Maryi i Jej obecnosć w misterium Chrystusa i Kościoła. Prosimy Cię o pomoc dla kapłanów całego świata, a szczególnie dla polskich kapłanów.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Ze szczególną troską powierzamy Ci sprawy Ojczyzny. Jako Polak umierałeś w „domu niewoli”. Wyjednaj Ojczyźnie naszej łaskę wolności. Uproś nam ducha Twojej płomiennej miłości do Matki Najświętszej. Spraw, abyśmy sie wszyscy wzajemnie miłowali, gotowi życie oddać jedni za drugich. Wyproś, aby Ojczyzna nasza była miłującą się rodziną Chrystusa, domem jedności i pokoju.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Apostole Maryi! Chcemy prowadzić Twoje dzieło Rycerstwa Niepokalanej. Chcemy być pomocnikami Maryi – Matki Kościoła! Uproś nam łaskę, aby idea pomagania zawładnęła naszymi sercami i stała się stylem życia, zwłaszcza młodzieży. Chcemy za Twoim przykładem służyć każdemu człowiekowi, z Maryją i przez Maryję. Pomóż nam realizować Twoje dzieło, choć w formie nowej, podyktowanej potrzebami dnia dzisiejszego.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Umiłowany nasz Bracie! Ty, który pragnąłeś cały świat zdobyć dla Niepokalanej, pomóż nam przyczynić się do chwały Maryi, Matki Kościoła w obliczu narodów! Zjednocz nas wszystkich w modlitwie za wielką sprawę ratowania rodziny ludzkiej w macierzyńskich ramionach Maryi przez ponowne oddanie Jej Kościoła i świata. Uproś gorącą miłość ku Matce Najświętszej dla nas wszystkich.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.
P. Wreszcie, aby przez Twoją przyczynę każdy z nas stał się całkowitą własnością Matki Bożej, oddany w Jej macierzyńską niwolę miłości i w Jej rękach był narzędziem pomocy dla sprawy Chrystusa i Jego Kościoła na ziemi.
W. Święty Maksymilianie, módl się za nami.

 

Nowenna do świętego Maksymiliana

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe.

Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę…, o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Akt strzelisty
O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

K. Módl się za nami, św. Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim św. Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, w życiu i w śmierci stawali się podobni do Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.