Strona główna

Z kroniki parafialnej

1987

wybudowano prowizoryczną kaplicę. Nad pracami czuwał ks. Jan Skotnicki – wikariusz z Gaja, późniejszy, pierwszy proboszcz w Opatkowicach;

1-2 XII 1991

wizytacja ks. bpa Jana Szkodonia;

10 I 1992

dekret ks. kard. Franciszka Macharskiego, erygujący parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Opatkowicach;

23 VI 1996

ks. Józef Stopka nowym proboszczem w Opatkowicach;

1997

rozbudowa kaplicy;

7 XI 1999

uroczyste nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

25 III 2000

inauguracja dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

2000

(Rok Jubileuszowy) – fundacja 3 dzwonów: 1 500 kg – Jan Paweł II, 2 300 kg – św. Maksymilian, 3 150 kg – św. Józef;

19 I 2002

inauguracja działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej;

12 X 2002

wizytacja parafii przez ks. bpa Kazimierza Nycza;

6 X 2004

śmierć ks. Jana Skotnickiego, pierwszego proboszcza opatkowickiego;

29 VI 2008

ks. probosz Józef Stopka mianowany proboszczem parafii Zakliczyn koło Myślenic;

27 VII 2008

kanoniczne objęcie parafii przez ks. Mirosława Dziedzica;

25 X 2009

wizytacja parafii przez ks. biskupa Józefa Guzdka;

VII 2010

remont kaplicy: położenie posadzki i odeskowanie wnętrza, zakup nowych organów i nagłośnienia;

VIII 2010

uruchomienie strony internetowej parafii.