Strona główna

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Janie Pawle II nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym

Przez miłość i wielkie cierpienie

ofiarowane za bliźnich,

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o

wstawiennictwo w mojej sprawie…

Wierząc, że przez Twoją wiarę,

modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga

Z ufnością w miłosierdzie

Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryje

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.