Grupa biblijna

Jesteśmy grupą osób dorosłych studiującą Pismo Święte. Spotykamy się co drugi wtorek o godz.19.00 w salce na plebanii.

BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEJ GRUPY KAŻDEGO, KTO CHCIAŁBY POZNAWAĆ SŁOWO BOŻE I STOSOWAĆ JE W ŻYCIU.

Rozpoczęliśmy od cyklu spotkań dla małżeństw, które miały na celu kształtowanie w nas prawdziwej miłości w oparciu o Hymn o miłości 1 Kor 13, 4-7.


Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie jest bezwstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.

Rozważaliśmy słowo Boże i zastanawialiśmy się jak zastosować je w praktyce. Studiowanie Pisma Świętego zaczęliśmy od Ewangelii św. Łukasza w oparciu o materiały Ruchu ŚWIATŁO-ŻYCIE założonego przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego.Ewangelia św. Łukasza uświadomiła nam ,że Jezus Chrystus jest jedynym Panem i Zbawicielem i każdy z nas osobiście może przyjąć Go do swego serca , powierzając Mu swoje życie , aby je przemieniał.

Radość poszukiwania i poznawania samego Boga w oparciu o Pismo Święte – to główny cel, który przyświeca naszym spotkaniom w tej chwili.

Uczymy się z kart Pisma Świętego, jak wzrastać w wierze i pogłębiać swoją relację z Chrystusem.

Pielgrzymka do Medjugorie 2020.
banner
Galerie