Decyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego do naszej parafii został skierowany na praktykę duszpasterską ks. diakon Adrian Barzycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Księdzu diakonowi Adrianowi życzymy wielu łask Bożych na czas przygotowań do święceń kapłańskich i wspierajmy go naszą modlitwą.