Z kroniki parafialnej…

1987

Wybudowano prowizoryczną kaplicę. Nad pracami czuwał ks. Jan Skotnicki – wikariusz z Gaja, późniejszy, pierwszy proboszcz w Opatkowicach.

1-2 XII 1991

Wizytacja ks. bpa Jana Szkodonia.

10 I 1992

Dekret ks. kard. Franciszka Macharskiego, erygujący parafię pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Opatkowicach.

23 VI 1996

ks. Józef Stopka nowym proboszczem w Opatkowicach.

1997

Rozbudowa kaplicy,

7 XI 1999 

Uroczyste nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

25 III 2000

Inauguracja dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

2000 – Rok Jubileuszowy

Fundacja trzech dzwonów: 1 500 kg – Jan Paweł II, 2 300 kg – św. Maksymilian, 3 150 kg – św. Józef.

19 I 2002

Inauguracja działalności Duszpasterskiej Rady Parafialnej.

12 X 2002

Wizytacja parafii przez ks. bpa Kazimierza Nycza.

6 X 2004

Śmierć ks. Jana Skotnickiego, pierwszego proboszcza opatkowickiego.

29 VI 2008

Ks. probosz Józef Stopka mianowany proboszczem parafii Zakliczyn koło Myślenic.

27 VII 2008

Kanoniczne objęcie parafii przez ks. Mirosława Dziedzica.

25 X 2009

Wizytacja parafii przez ks. biskupa Józefa Guzdka.

VII 2010

Remont kaplicy: położenie posadzki i odeskowanie wnętrza, zakup nowych organów i nagłośnienia.